Algemene informatie


Cranio sacraal, een op mindfulness gebaseerde therapie, is voortgekomen uit de craniale osteopathie. De Amerikaanse arts en osteopaat W.G. Sutherland heeft vanaf 1940 cranio sacraal onderwezen. Het is een holistische behandelmethode met een hoge preventieve en medische waarde, die er vanuit gaat dat lichaam en geest een eenheid vormen. Verstoringen in de geest hebben vaak zijn weerslag in het lichaam en andersom.

Cranio sacraal werkt op het hersenvocht en het ritme hiervan. Dit ritme kunnen we beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Door middel van zachte aanrakingen worden blokkades in het lichaam opgespoord.

De blokkades kunnen ontstaan door stress, trauma’s en het geboorteproces. Wanneer deze situatie te lang aanhoudt kunnen de klachten chronisch gaan worden. Onze levensenergie neemt af. We kunnen het gevoel hebben van opgejaagdheid of vermoeidheid. Het resultaat is dat we niet meer lekker in ons vel zitten.

Door cranio sacraal komt er rust, ruimte en beweging. Verhardingen en spanningen in het bindweefsel en het zenuwstelsel lossen op. Het activeert en geeft een boost aan het zelfgenezend vermogen. Hierdoor zul je meer vitaliteit gaan ervaren. Wanneer de klachten zich gaan oplossen verandert er iets wezenlijks. Er vindt een verschuiving plaats van doen naar zijn. Dit is een staat van diepe innerlijke rust, helderheid en heling.

Wanneer nodig kan er dieper naar een klacht worden gekeken m.b.v. SER (Somato Emotional Release). Deze methode kan worden toegepast wanneer de klacht nog een emotionele lading heeft die niet is opgelost. Dit geeft vaak verrassende resultaten.

Kom ook eens met mij praten wanneer je te horen hebt gekregen van ‘Daar moet je mee leren leven’. Vaak hoor ik van cliënten dat ze eindelijk een therapie hebben gevonden die echt helpt.
Je hebt geen doorverwijzing van een huisarts nodig. De Behandelingen (liggend op de tafel met de kleren aan) worden als zeer ontspannend en plezierig ervaren.

Cranio Sacraal is een erkende behandelmethode (4 jarige HBO-studie). Vanwege deze erkenning vergoeden veel zorgverzekeraars de sessies geheel of gedeeltelijk vanuit het aanvullend pakket van de zorgverzekering (geen eigen risico).

drulotus.nl is aangesloten bij de NCSV, de RBCZ en de WKKGZ. Het voldoet aan alle kwaliteitseisen die deze koepelorganisaties in samenwerking met de zorgverzekeraars en Nederlandse overheid stellen.
Tevens aangesloten bij klacht- en tuchtrecht WKKGZ.

Cranio Sacraal therapie is een complementaire behandelmethode die zijn waarde ruimschoots heeft bewezen. Cranio sacraal kun je onderverdelen in de 2 volgende systemen van ons lichaam:

1) Het primaire cranio sacrale systeem

2) Het bindweefselsysteem

Het primaire cranio sacraal systeem bestaat uit de vliezen die om de hersenen en ruggenmerg (= centraal zenuwstelsel) zitten, samen met het hersenvocht.

cranio afbeelding


Diep in de hersenen is een pompsysteem (ventrikels) dat een bepaald ritme creëert, net als de hartslag. Dit pompsysteem zorgt voor een ritme in het hersenvocht. Dit ritme in het hersenvocht zorgt ervoor dat de schedelbeenderen lichtjes bewegen t.o.v. elkaar. Verder bewegen het heilig been en de wervels op dit ritme. Het doel van cranio sacraal is om dit ritme in balans te brengen. De therapeut voelt met zijn handen waar spanningen zitten. Met zachte aanrakingen worden deze spanningen weg genomen. Hierdoor ontspannen de vliezen waardoor het centraal zenuwstelsel weer in zijn natuurlijke ruimte zijn werk kan doen. Een goed functionerend zenuwstelsel heeft direct een positief effect op je lichaam en geest. Cliënten voelen zich vaak als herboren na een sessie. Bij cranio sacraal therapie wordt vooral gewerkt aan de schedel, de wervelkolom en het heiligbeen, maar kan ook andere plekken van het lichaam. Het cranio sacraal systeem loopt van de schedel tot aan het heiligbeen.