Cranio Sacraal

Cranio Sacraal

Cranio Sacraal is een verfijnde vorm van osteopathie. Het is een ideale manier om een verstoord evenwicht te herstellen. Pijnklachten worden minder of verdwijnen. Het is zeer geschikt voor fysieke, chronische- en stres gerelateerde aandoeningen.

Tarief 1 € 85,- * voor 90 min (minimum inkomen en waarbij de behandelingen niet vergoed worden)
Tarief 2 € 100,- * voor 90 min (hoger inkomen en voor iedereen waarbij de behandelingen geheel/gedeeltelijk worden vergoed of vallen onder bedrijfskosten)

Behandelingen worden door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed.
Behandeling volgens afspraak.
Annuleringsvoorwaarden
U kunt Cranio Sacraal behandelingen uiterlijk 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren.
Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige behandelbedrag in rekening gebracht.

Geheimhoudingsplicht

De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

IBAN: NL98ASNB0957772548



Cranio Sacraal is vrijgesteld van BTW.

AGB Therapeutencode: 90-040828
AGB Praktijkcode: 90-(0)19232
KvK: 01153417
SHO 113658-106075
Lid VBAG 22011066
lid RBCZ 102059R
BTW nr. NL1072.78.157.B01

Ingeschreven bij het Klacht- en Tuchtrecht RBCZ.
Zie: Klacht indienen