plan a

Dru Yoga

Dru Yoga legt de nadruk op vloeiende bewegingen die stress wegnemen en meer energie geven. 

Lessen op

Woensdag van 20.00 – 21.30 u
Donderdag van 20.00 – 21.30 u

Kosten

€ 125,- ⃰ voor 10 lessen

* Alle Dru Yoga lessen vallen onder het lage BTW tarief van 9%