Vergoedingen Cranio Sacraal


Cranio Sacraal- behandelingen gegeven door in het NCSV-Therapeuten Register opgenomen therapeuten worden (deels) vergoed door onderstaande zorgverzekeraars. De vergoeding is uiteraard afhankelijk van de door de verzekerde afgesloten aanvullende verzekering. Kijk in elk geval uw polis erop na.

Cranio Sacraal Therapie valt onder het aanvullend pakket en telt daarom niet mee voor uw verplicht eigen risico van € 385,--. Uw eigen risico wordt dus niet aangesproken.
Bij het merendeel van de zorgverzekeraars valt de vergoeding cranio sacraal therapie onder alternatieve geneeswijzen.

Klik op de onderstaande link voor de lijst van zorgverzekeraars die de behandelingen vergoeden.

Vergoedingen Cranio Sacraal
De beroepsverenigingen VBAG en RBCZ zijn alleen van toepassing op de werkzaamheden van Jivan de Klerk als cranio sacraal therapeut.